Živý růženec

Živý růženec - tvoří lidé, kteří se společně modlí tuto modlitbu. Členové živého růžence se zavazují k denní modlitbě desátku růžence. Skupiny po pěti lidech se tak pomodlí denně celý růženec. Jednotlivá tajemství růžence radostného, růžence světla, bolestného a slavného se po měsíci mění. V úmyslu modlitby se připojujeme k Apoštolátu modlitby (Celosvětová síť modlitby s papežem - úmysl papeže, národní úmysl) a k modlitbě za farnost.


V případě zájmu o zapojení se do modlitby živého růžence se můžete obrátit na níže uvedený kontakt.
Kontakt: 
Veronika Huková, volasek@seznam.cz