• V sobotu 18. května se bude v Třebíči konat Diecézní setkání mládeže. Akce je určena pro mládež celé brněnské diecéze ve věku 12-25 let. Přihlásit se můžete také zde: https://forms.gle/myni7TuE23yaMMwf6 do 12.5.2024.

  • V sobotu 25. května 2024 jsou všechny děti 1.-6. třídy zvané na další ročník DĚCKANÁDY v Hustopečích. Akce se mohou účastnit případně i trochu mladší nebo starší děti. Více informací a přihlášky najdete vzadu na nástěnce, na farním webu a u katechetky.

Schůzky děvčat 

Pro slečny  (9-15let) a na jejich přání vznikly Schůzky děvčat. Budeme zde společně tvořit, povídat si a sdílet se, čtvrtletně po čtvrteční mši svaté  17:30 - 19 hodin ve farní učebně. 


Od nového školního roku máme možnost se setkávat ve farní učebně u společné modlitby, her, filmů a zažívat společenství, které je otevřené pro všechny děti školního věku.  

 

Prosím o příspěvek na tvoření 100,-. 


Dětská mše svatá

každý 1. pátek v měsíci v 17:00 hodin. 


Od nového školního roku máme možnost se setkávat ve farní učebně u společné modlitby, her, filmů a zažívat společenství, které je otevřené pro všechny děti školního věku.  

Kontakt pro dotazy a přihlašování: maruskalorencova@seznam.cz