Schůzky děvčat 

Pro slečny  (9-15let) a na jejich přání vznikly Schůzky děvčat. Budeme zde společně tvořit, povídat si a sdílet se, čtvrtletně po čtvrteční mši svaté  17:30 - 19 hodin ve farní učebně. 

 

Prosím o příspěvek na tvoření 100,-. 


Dětská mše svatá

každý 1. pátek v měsíci v 17:00 hodin. 


Od nového školního roku máme možnost se setkávat ve farní učebně u společné modlitby, her, filmů a zažívat společenství, které je otevřené pro všechny děti školního věku.  

Kontakt pro dotazy a přihlašování: maruskalorencova@seznam.cz