Scholička


Od září 2020 máme ve farnosti scholičku – skupinu školních dětí, které se rádi zapojují do modlitby zpěvem a hrou na hudební nástroje. Scházíme se na faře v učebně v pátek 17:45 – 18:30 hodin. 

Zpíváme příležitostně na nedělní mši svaté. 

Rádi mezi sebou přivítáme další členy. Pokud byste se chtěli přidat, přijďte mezi nás!


Kontakt:  Tomáš Špaček, telefon: 739 001 236