Ohlášky 

POŘAD BOHOSLUŽEB 

v týdnu od 25.2.-3.3.2024.

Neděle  25.2.-2.postní

                 10:30 za Karolinu Štástnou,manžela a dvoje rodiče

                          (sbírka Haléř sv.Petra.)

Středa  -28.2.

                 16:30 Křížová cesta

                 17:00 mše svatá

Čtvrtek.  29.2.-

                17:00 na úmysl dárce

Pátek.     1.3. 

                 16:30 Křížová cesta

                  17:00 za Josefa Švoba,manželku a celý rod

                            (ADORACE.)

Neděle   3.3.-3.postní

                  10:30 za maminky z modliteb matek a jejich rodiny