Farnost

Římskokatolická farnost Klobouky u Brna náleží do hustopečského děkanátství brněnské diecéze. Území farnosti jsou Klobouky u Brna, Bohumilice, Kašnice a Velké Hostěrádky.

Adorační den farnosti a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře připadá na 7. dubna.

Každoročně se zde koná Tříkrálová sbírka a Misijní neděle. Farní pouť ke kapli sv. Barbory připadá na Slavnost Nejsvětější Trojice. Farnost se také zapojuje do Noci kostelů. 

Kostely a kaple farnosti: