Událo se

Zasvěcení Ukrajiny a Ruska Neposkvrněnému Srdci Panny Marie 25. 3. 2022

V pátek (25. 3. 2022) zasvětil papež František celý svět, zvláště za Rusko a Ukrajinu

Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.

Zdroj: https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/220323text-k-zasveceni-ukrajiny-a-ruska-neposkvrnenemu-srdci-panny-marie

Více o smyslu a významu této události zjistíte ve videu od otce Šebestiána.

https://www.youtube.com/watch?v=HQraFplb7ZE

Text speciální zásvětné modlitby si můžete stáhnout zde:

Přednáška paní Jany Siebrové - Domácí hospicová péče

paní Jana Siebrová
paní Jana Siebrová


Dne 20. září 2021 jsme přivítali v našem kostele paní Janu Siebrovou, zdravotní sestru a spoluzakladatelku domácí hospicové péče v Hořicích. Přednáška na téma "Domácí hospicová péče" byla plná konkrétních informací, jak založit hospic. Přednášející vyprávěla i o tom, jak hospicová péče probíhá v terénu. Došlo i na otázky.
Na závěr se konala autogramiáda nejnovější knihy Bůh je můj životní program. Přednáška PhLic. Kateřiny Lachmanové, ThD. na téma "Je možné uzdravení historie?"

V úterý 1. května 2018 do našeho kostela přijela paní Kateřina Lachmanová, autorka známých křesťanských knih a organizátorka Katolické charismatické konference. Měla pro nás nachystanou přednášku na téma 'Je možné uzdravení historie?'. Přednášky se zúčastnili také naši evangeličtí bratři a sestry i přespolní.
Na přednášce se mluvilo i o uzdravení země zatížené například válečnými zločiny a o usmíření mezi církvemi. Jako příklad uváděla paní Lachmanová zástupné omluvy zesnulého papeže sv. Jana Pavla II. nebo jak uzdravovat místo podle Slováka Pala Streža z Dolního Kubína. Zazněla také krásná kající modlitba proroka Daniela (Dan, 9). Paní Lachmanová nás povzbudila k aktivitě na poli usmíření, ať už mezi katolíky a evangelíky nebo při uzdravování místa. Zdůrazňovala důležitost upřímného vnitřního postoje bez prázdných gest a slov.  

paní Kateřina Lachmanová
paní Kateřina Lachmanová

Oslava 70. narozenin P. Františka Trtílka

Rudou barvou dneska září

28. říjen v kalendáři.

Šimonům, Judům a naší zemi přejem k svátku,

náš pan farář však slaví sedmdesátku.

Lépe než na Hradě pražském

bude nám dnes v sále farském.

V neděli jste ráčil kázat,

že někdy lépe přijímat než dávat.

Abyste nám v tom byl vzorem,¨

přijměte zde něco málo darem.

Hodně zdraví, Boží požehnání, úsměv na líci

ze srdce přejí vaši farníci. 

P. František Trtílek
P. František Trtílek