Kněží ve farnosti

R. D. Mgr. Ivo Valášek od 1. září 2020 až dosud

P. ThLic. Petr Šikula  15. června 2018 - 31. 8. 2020

V brněnské katedrále přijal obě svěcení (jáhenské 22. srpna 1999, kněžské 24. června 2000). Od 7. prosince 2011 je také kanovníkem Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně.  1. srpnu 2013 - 2018 působil jako rektor Papežské koleje Nepomucenum. Od 15. června 2018 byl farářem ve farnosti Klobouky u Brna. K 1. září 2020 byl jmenován farářem ve farnosti Brno-Líšeň a k 1. lednu 2021 se stal také administrátorem nově zřízené farnosti Brno-Nová Líšeň.

P. František Trtílek 1. července 1993 - červen 2018

(* 28. října 1946 Malhostovice) Na kněze byl vysvěcen 30. června 1973. Jeho prvním kaplanským místem byly Jaroměřice nad Rokytnou, v červenci 1976 nastoupil jako administrátor v Telnici. Zde strávil dva roky. V říjnu 1978 byl ustanoven administrátorem farnosti v Brně-Židenicích. Od června 1981 byl farářem v Borkovanech a administrátorem excurrendo v Krumvíři. Na začátku roku 1992 byl navíc na rok a půl ustanoven administrátorem excurrendo v Těšanech. K další změně jeho kněžského působení došlo od července 1993 - byl ustanoven farářem v Kloboukách u Brna a excurrendo administrátorem v Krumvíři a Borkovanech. V roce 2018 se v Borkovanech stal farářem.

Po roce 1989 začal spolupracovat se sdělovacími prostředky. V Československé televizi v dubnu 1990 moderoval první návštěvu papeže Jana Pavla II. v Československu, během devadesátých let v Českém rozhlase uváděl pořad Cesta k lásce a pravdě.

P. František Alexa 1992 - 1993

P. Ervín Jansa 1985 - 1992

P. Antonín Sporer 1982 - 1985

(* 7. května 1940, Malacky - †  12. března 2016, Jilemnice) Na kněze byl vysvěcen 21. prosince 1965 v Praze pro brněnskou diecézi. Jako kněz sloužil nejprve ve Zvoli nad Pernštejnem. V letech 1984-1989 vyučoval jako odborný asistent[1] na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích studenty teologie obor církevní umění, křesťanskou archeologii, ochranu památek a liturgiku. V roce 1987 odešel do litoměřické diecéze, stal se od 1. března 1987 arciděkanem při kostele Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem. Zde založil tradici vánočních výstav betlémů, kterých sám vlastnil velkou sbírku

P. Josef Nádeníček 1974 - 1982

P. Vladimír Sommer 1972 - 1974 Kněžské svěcení přijal v roce 1963.

P. Vojtěch Samec 1971

P. ThDr. Alois Michálek 1967 - 1969

    P.  Mgr. Michael Josef Pojezdný, OPraem, kaplan v roce 1969 - 1972

P. Ladislav Simajchl, v roce 1948 kaplan, farářem 1951 - 1967

(* 4. června 1922, Horní Hamry - † 5. července 2010, Nové Město na Moravě)

Vystudoval gymnázium v Německém Brodě (nynějším Havlíčkově Brodě) a po maturitě v roce 1941 vstoupil do brněnského kněžského semináře. V letech 1942 až 1945 byl totálně nasazen v Rakousku (nedaleko koncentračního tábora Mauthausen), kde pracoval na stavbě kanalizace a později jako tlumočník v nemocnici a kde se setkal mimo jiné s Janem Skácelem. Po osvobození dokončil studium teologie a 5. července 1948 přijal v Brně kněžské svěcení.

Jako duchovní působil nejprve v Kloboukách u Brna (do roku 1951 jako kaplan) Jemu farnost vděčí nejen za úpravy kostela, ale i jeho okolí. Od roku 1967 v Brně-Králově Poli. Po nástupu normalizace ho Státní bezpečnost několikrát vyslýchala a následně byl v roce 1973 přeložen do Panských Dubenek. Od roku 1981 byl duchovním správcem ve Fryšavě pod Žákovou horou, kde zůstal bydlet i po svém odchodu do důchodu v roce 2000. V roce 1992 mu papež Jan Pavel II. udělil titul Kaplan Jeho Svatosti s právem užívat titul "monsignor".

P. Jan Frýdek 1916 - 1951

P. Jan Novák 1908 - 1915

P. Josef Dunda 1901 - 1908

P. Václav Koudelka 1898 - 1901

P. Vincenc Marek 1896 - 1898

P. Jan Nešpor 1893 - 1896

P.  Emanuel Koubek 1892 - 1893

P. Josef Klíma 1881 - 1891

P. Johann Chmelíček 1869 - 1881

P. Georgius Wrba 1835 - 1869

P. Josephus Ruziszka 1824 - 1835

P.  Christophorus Svoboda 1816 - 1824

P. Josephus Persteiner 1800 - 1816

P.  Ludovicus Wagner 1778 - 1800

P. Ignatius Hornesch 1762 - 1777

P. Benedictus Kralovezky 1759 - 1761

P. Augustinus Stiepanek 1755 - 1759

P. Jacobus Tichan 1754 - 1755

P. Laurentius Wagner 1752 - 1754

P. Franciscus Moznys 1727 - 1752

P. Hieronymus Bartoschek 1716 - 1727

P. Norbertus Janke 1710 - 1716

P. Maxmilian Komastka 1699 - 1710

P. Leopoldus Rychnovsky 1699

P. Urbanus Gulinsky 1692 - 1699

P. Engelbertus Hagek 1686 - 1692

P. Martinus Vigsius 1684 - 1686

P. Alexander Janoch 1685 - 1684

P. Joannes Scholtz 1674 - 1681

P. Martinus Vigsius 1668 - 1674

P.  Bartolomeus Sutorides 1665 - 1668

P. Hugo Colinus 1655 - 1665

Primice ve farnosti:

V červnu 1943 na Slavnost Nejsvětější Trojice sloužil primiční mši svatou P. Vojtěch Samec