Život farnosti

"Vše, co se ve farnosti děje, má rozvíjet člověka tak, aby se přiblížil ke Kristu!" 

(Jan Pavel II, 9.6.1997 v Krakově)

Pravidelné aktivity

Modlitba růžence - půl hodiny před každou mší svatou

Živý růženec - denní modlitba členů živého růžence

Středa

Farní rada - (1x za 3 měsíce) po večerní mši svaté na faře

Čtvrtek

Náboženství

Návštěva nemocných - každý první čtvrtek v měsíci

Schůzky dívky - 1x za měsíc (září - květen)

Pátek

Adorace - každý první pátek v měsíci po mši svaté

Návštěva nemocných - každý první pátek v měsíci 

Scholička

Sobota

Dětská mše svatá - 1. sobota v měsíci v 9:00

Ministrantské schůzky - pro všechny kluky a děvčata ve školním věku, příležitostně